OLEME PÜHENDUNUD LOOMADE HEAOLULE

Meie ettevõte on pühendunud loomade heaolule ja tegutseme selle nimel, et ükski riik ega asutus maailmas ei nõuaks kosmeetikatoodete väljatöötamisel loomkatsete elluviimist.

Üleilmse ettevõttena järgime kõiki loomkatseid puudutavaid regulatsioone ja nõudeid kõikjal, kus me tegutseme. Euroopas müüdavate kosmeetikatoodete ohutuse tagamiseks loomkatseid ellu ei viida, sest ELi direktiiviga on sellised katsed keelatud.

 

Kahjuks nõutakse mõnes riigis ametiasutuste poolt jätkuvalt loomkatsete elluviimist, kuigi alternatiivsed laborikatsed koos juba kättesaadavate ohutusandmetega muudavad need tarbetuks. See on asi, mille muutmise nimel me tegutseme.

 

Juba 35 aastat on meie ettevõte edendanud teaduslikult põhjendatud alternatiivsete katsete väljatöötamist, mida saaksid aktsepteerida ka ohutusjärelevalveasutused. Oleme maailma üks juhtivaid alternatiivsete, loomi mitte hõlmavate katsemeetodite arendajaid ning tegeleme selliste katsete valideerimise ja heakskiitmisega, investeerides igal aastal loomi mitte hõlmavate katsemeetodite uurimisse üle miljoni dollari. Teeme tihedat koostööd reguleerivate asutustega kõikjal maailmas, et uurida, kuidas saaks tarbekaupade ohutusnõuetesse lisada loomi mitte hõlmavaid katseid, ning meie jõupingutusi on tunnustanud organisatsioon People for the Ethical Treatment of Animals. Arvestatavate loomkatseteta alternatiivide olemasolu võimaldas meil kuulutada välja vabatahtliku loomkatsete vastase moratooriumi kõigi täiskasvanutele suunatud hügieenitoodete puhul. Üleilmne moratoorium on kehtinud alates 1999. aastast.

Jätkame alternatiivsete meetodite otsimist ja pühendume nende kasutamisele, toetades organisatsioonide EPAA (European Partnership for Alternative to Animals) ja IIVS (In Vitro Science Institute) tööd ning osaledes nende tegevuses. Meie ettevõte jagab aktiivselt oma loomkatsete vähendamise ja alternatiivide väljatöötamise tegevuse tulemusi, et see teave aitaks loomi mittehõlmavate võimaluste leidmisel ka teisi.

 

Ootame päeva, mil kõik riigid tunnustavad alternatiivseid meetodeid ning vajalikud kosmeetikatoodete ohutusuuringud saab ellu viia ilma loomi kasutamata. Me teeme kõik selle nimel, et see päev saabuks varsti.

 

Loodame, et külastate meie veebilehe www.colgatepalmolive.com alajaotust „Jätkusuutlikkus“, et saada lisateavet selle olulise teema kohta.